กิจกรรมธนาคารบุญ ประจำปีการศึกษา 2560 สำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี จากการสนับสนุนของ ผู้ปกครอง ครู บุคลากร และนักเรียน ที่เห็นความสำคัญของพระพุทธศาสนา และนำข้าวสารอาหารแห้งมาใส่บาตรพระ ทุกวันศุกร์สุดท้ายของเดือน ตลอดปีการศึกษา ทางโรงเรียนรุ่งนภาพิทยา จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ
โพสเมื่อ : 26 ก.พ. 2561 | 439 ผู้อ่าน