โรงเรียนรุ่งนภาพิทยา มีความภาคภูมิใจที่ผู้ปกครองทุกท่านไว้วางใจมอบบุตรหลานไว้ในการดูแลของเรา เราสัญญาว่าจะให้ความอบอุ่นเสมือนบ้าน สร้างรากฐานแก่บุตรธิดาของท่านอย่างดีที่สุด การดูแลของเราตั้งอยู่บนพื้นฐานแห่งความรัก ความเข้าใจ และเอาใจใส่ผู้เรียนเป็นรายบุคคล เราได้จัดสภาพแวดล้อมที่สวยงาม สะอาด ปลอดภัย เหมาะสมต่อการเรียนรู้ และจัดเตรียมอาหารสะอาด ถูกหลักอนามัยไว้บริการบุตรหลานของท่าน มีหลักสูตรการเรียนการสอนตามแนวทางการเรียนการสอนเน้นให้ผู้เรียนเรียนรู้โดยการปฏิบัติจริง มีกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อให้ผู้เรียนค้นพบศักยภาพและความถนัดของตนเอง ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะภาษาโดยมีการเรียนภาษาจีนและอังกฤษกับอาจารย์ชาวต่างชาติเจ้าของภาษา โรงเรียนรุ่งนภาพิทยาจึงมั่นใจว่าผู้ปกครองจะไม่ผิดหวังเมื่อส่งบุตรหลานมาฝากไว้ในการดูแลของเรา และมั่นใจว่าเราจะเป็นโรงเรียนที่ยอดเยี่ยมที่สุดในดวงใจของผู้เรียนและผู้ปกครองตลอดไป
โพสเมื่อ : 5 มี.ค. 2561 | 466 ผู้อ่าน