โรงเรียนรุ่งนภาพิทยา เป็นโรงเรียนเอกชนขนาดใหญ่ สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลเมืองแกลง ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง ก่อตั้งเมื่อ 1 ตุลาคม 2495 ตามใบอนุญาตเลขที่ 8/2495 โดยนายอมร การุณ ต่อมา วันที่ 9 สิงหาคม 2499 ได้โอนกิจการโรงเรียนให้นางวอน นภาศัพท์ ดำเนินการ ต่อมาได้ย้ายที่ตั้งจากตลาดสามย่าน ไปอยู่ในถนนสุขุมวิท ปี พ.ศ. 2505 ได้โอนกิจการทั้งหมดให้นายสัญชัย มั่งคั่ง และย้ายที่ตั้งโรงเรียนไปอยู่เลขที่ 76 ถนนเทศบาล 3 ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ 21110 โทรศัพท์ 0-3867-1663 ต่อมาปี พ.ศ. 2538 โอนกิจการให้นางฉวี มั่งคั่ง ได้ดำเนินกิจการต่อในตำแหน่งผู็รับใบอนุญาต จนถึงปัจจุบันนี้
โพสเมื่อ : 4 มี.ค. 2561 | 1,032 ผู้อ่าน