• Rungnapapittaya
  โรงเรียนรุ่งนภาพิทยา
  ได้รับรองมาตรฐานการศึกษา จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน)
  ระดับ การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
 • กิจกรรมการเรียนการสอน
  พัฒนาการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง
 • เสริมทักษะ
  ว่ายน้ำ ภาษาจีน และภาษาต่างประเทศ

ร่วมงานกับเรา

อยากร่วมงานกับโรงเรียนรุ่งนภาพิทยา
เรามีตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับคุณ

รายละเอียด ->

รับสมัครนักเรียน

เลือกโรงเรียนที่มีคุณภาพ เพื่ออนาคตของลูกหลาน
สมัครเข้าเรียนที่รุ่งนภาพิทยา

รายละเอียด ->

คนเก่งรุ่งนภา

ทำเนียบคนเก่ง นักเรียนที่ได้รับรางวัล ในการแข่งขันทักษะทางการศึกษาต่างๆ

รายละเอียด ->

ยินดีต้อนรับ
เข้าสู่รั้วโรงเรียนรุ่งนภาพิทยา

โรงเรียนรุ่งนภาพิทยา มีความภาคภูมิใจที่ผู้ปกครองทุกท่านไว้วางใจมอบบุตรหลานไว้ในการดูแลของเรา เราสัญญาว่าจะให้ความอบอุ่นเสมือนบ้าน สร้างรากฐานแก่บุตรธิดาของท่านอย่างดีที่สุด การดูแลของเราตั้งอยู่บนพื้นฐานแห่งความรัก ความเข้าใจ และเอาใจใส่ผู้เรียนเป็นรายบุคคล เราได้จัดสภาพแวดล้อมที่สวยงาม สะอาด ปลอดภัย เหมาะสมต่อการเรียนรู้ และจัดเตรียมอาหารสะอาด ถูกหลักอนามัยไว้บริการบุตรหลานของท่าน มีหลักสูตรการเรียนการสอนตามแนวทางการเรียนการสอนเน้นให้ผู้เรียนเรียนรู้โดยการปฏิบัติจริง มีกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อให้ผู้เรียนค้นพบศักยภาพและความถนัดของตนเอง ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะภาษาโดยมีการเรียนภาษาจีนและอังกฤษกับอาจารย์ชาวต่างชาติเจ้าของภาษา โรงเรียนรุ่งนภาพิทยาจึงมั่นใจว่าผู้ปกครองจะไม่ผิดหวังเมื่อส่งบุตรหลานมาฝากไว้ในการดูแลของเรา และมั่นใจว่าเราจะเป็นโรงเรียนที่ยอดเยี่ยมที่สุดในดวงใจของผู้เรียนและผู้ปกครองตลอดไป

แนะนำโรงเรียนรุ่งนภาพิทยา

ข่าวสารโรงเรียนล่าสุด

รุ่งนภาพิทยา VDOVDO ทั้งหมด

ผู้บริหาร รุ่งนภาพิทยา